ErgoSens

Systém pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže
pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0

Systém určený k monitorování, záznamu a přenosu signálu EMG, včetně zpracování získaných dat. Celkově zvyšuje míru automatizace vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací.

Nová technologie využívající rozvíjejících se sítí internetu věcí a sensorických technologií, umožňující snímání na dálku a vzdálené vyhodnocování.

Novost z hlediska řešení spočívá v druhu a komplexitě sbíraných a zpracovávaných biometrických a ergometrických dat a vyhodnocení signálů.

ErgoSens je vyvýjen ve spolupráci s odborníky napříč univerzitami.

Kompletní řešení pro monitoring podmínek na pracovišti

Aplikace ErgoSens

Aplikace sama provede měřícího pracovníka celým procesem: od zadávání informací o měřeném pracovišti a zkoumaných veličinách, tutoriálu na zapojení sensorů, až po automatické připojení k zařízení, samotné snímání, průběžné zobrazování a vyhodnocování měření a závěrečný report.

Snímání

Při měření bude obvykle nutná spolupráce probanda, pokud se bude jednat o nejčastější měření celkové fyzické zátěže, nebo lokální svalové zátěže. Další možnou variantou jsou měření vnějších podmínek na pracovišti, jako je přiměřené osvětlení, hluk a další.

Zpracování

Pokud proběhne měření v pořádku, budou všechny nasnímané veličiny uloženy ke zpracování. Jejich vyhodnocení proběhne automaticky a již kompletní protokol bude zaslán zodpovědné osobě. To vše ovládané z jednoduché mobilní aplikace, bez nutnosti dalšího zatěžujícího vybavení.

Vyhodnocení

Výsledkem bude komplexní posouzení daného pracovníka či vyhodnocení činnosti z pohledu efektivity a zdraví, či vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0. Na základě těchto zjištění bude měřené pracoviště moci přistoupit k následným opatřením.

Máte dotaz? Napište nám!

ErgoSens

ergosens@icontio.com
+420 734 516 322
Vídeňská 121, 619 00 Brno