ErgoSens

Systém pro monitoring a vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže
pracovních operací v kontextu Průmyslu 4.0

Systém určený k monitorování, záznamu a přenosu signálu EMG, včetně zpracování získaných dat. Celkově zvyšuje míru automatizace vyhodnocení vybraných rizikových faktorů fyzické zátěže pracovních operací.

Nová technologie využívající rozvíjejících se sítí internetu věcí a sensorických technologií, umožňující snímání na dálku a vzdálené vyhodnocování.

Novost z hlediska řešení spočívá v druhu a komplexitě sbíraných a zpracovávaných biometrických a ergometrických dat a vyhodnocení signálů.

ErgoSens je vyvíjen ve spolupráci s odborníky napříč univerzitami.

Kompletní řešení pro monitoring podmínek na pracovišti

Aplikace ErgoSens

Aplikace provede měřícího pracovníka celým procesem od zadávání informací, tutoriálu na zapojení senzorů, samotného snímání až po závěrečný report.
Paperless režim.

Snímání

Měření probíhá za pomocí kompaktních bezdrátových senzorů.
K dispozici jsou automatické notifikace upozorňující na změny v průběhu měření.

Zpracování

Všechny naměřené údaje budou automaticky uloženy a zpracovány.  
Kompletní zpráva bude pak automaticky odeslána odpovědné osobě prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace, bez potřeby dalšího vybavení.

Vyhodnocení

Webová aplikace pro administraci a analýzu měření.
Rychlý report přímo v mobilní aplikaci.

Máte dotaz? Napište nám!

ErgoSens

ergosens@icontio.com
+420 734 516 322
Vídeňská 121, 619 00 Brno