ErgoSens

System for monitoring and evaluation of selected risk factors of physical stress
of work operations in the context of Industry 4.0

ErgoSens system is designed to monitor, record and transmit EMG signals, with processing and evaluation of the acquired data included. It increases the overall degree of automation in the evaluation of selected risk factors of physical work operations.

We intrduce bright new technology using progressive IoT networks and sensor technologies, enabling remote sensing and remote evaluation.

The novelty of the solution lies in type and complexity of the biometric and ergometric data collected and processed with precise evaluation of the signals.

ErgoSens je vyvíjen ve spolupráci s odborníky napříč univerzitami.

Complete solution for monitoring workplace conditions

ErgoSens app

Aplikace provede měřícího pracovníka celým procesem od zadávání informací, tutoriálu na zapojení senzorů, samotného snímání až po závěrečný report.
Paperless režim.

Sensing

Měření probíhá za pomocí kompaktních bezdrátových senzorů.
K dispozici jsou automatické notifikace upozorňující na změny v průběhu měření.

Processing

Všechny naměřené údaje budou automaticky uloženy a zpracovány.  
Kompletní zpráva bude pak automaticky odeslána odpovědné osobě prostřednictvím jednoduché mobilní aplikace, bez potřeby dalšího vybavení.

Evaluation

Webová aplikace pro administraci a analýzu měření.
Rychlý report přímo v mobilní aplikaci.

Questions? Let's get in touch!

ErgoSens

ergosens@icontio.com
+420 734 516 322
Vídeňská 121, 619 00 Brno, Czech Republic