March 2022

SensCare v magazínu chytré technologie

Asistivní technologie SensCare monitoruje stav osob a jejich aktuální situaci pomocí senzorů teploty, krevního tlaku, srdečního rytmu, saturace krve kyslíkem, glukometrem a dalšími. Ty mohou průběžně měřit a dlouhodobě zaznamenávat hodnoty, které jsou pak cennou informací pro pečující osoby, praktického lékaře i specialistu. Při překročení nastaveného limitu některé z hodnot, odešlou upozornění pečovateli, který může zasáhnout, nebo alespoň nemocného kontaktovat.

SensCare v magazínu chytré technologie Read More »

SensCare a Nadační fond NEUROSMART

NEUROSMART: Cílem je co nejkvalitnější péče o seniory a nemocné v domácím prostředí. Od prvních krůčků a vizí se iniciativa Nadačního fondu NEUROSMART posunuje ke konkrétním krokům, které přispějí k elektronizaci zdravotnictví a uvedení telemedicíny do praxe. O konkrétních úkolech a pokrocích jednali na svém již třetím zasedání členové nadačního fondu a zástupci odborné veřejnosti.

SensCare a Nadační fond NEUROSMART Read More »